Registar ugovora

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) te članka 6. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17)

Lučka uprava Šibensko-kninske županije objavljuje:
– Registar ugovora Lučke uprave Šibensko-kninske županije dostupan je na Internet stranicama: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Popis gospodarskih subjekata s kojima LUŠKŽ kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Godišnje izvješće za predmet koncesije

Plan nabave za 2022. godinu - izmjene 1

Plan nabave za 2022. godinu

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA LUČKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE KAO JAVNI NARUČITELJ NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA LUČKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE KAO JAVNI NARUČITELJ NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

Tehnička dokumentacija - pristan u luci Kaprije

Plan nabave za 2019. godinu

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2018. godini

Plan nabave za 2018. godinu

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2017. godini

Izvješće o prethodnom savjetovanju - pontoni

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2016. godini

Vrnaža - sjeverni dio - prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Izvješće o prethodnom savjetovanju

Dokumentacija za nadmetanje - Vrnaža

Vrnaža - prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Plan nabave za 2017. godinu

Obavijest o prikupljanju ponuda

Dokumentacija za nadmetanje

Plan nabave za 2016. godinu

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2015. godini

Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2015. godinu

Izmjena dokumentacije za obavljanje javnih usluga iz dodatka IIB

Obavijest o prikupljanju ponuda

Dokumentacija za nadmetanje

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014. godini

Dokumentacija za nadmetanje

Plan nabave za 2014. godinu

Pregled sklopljenih ugovora u 2013. godini

Pregled sklopljenih ugovora u 2012. godini