Pristojbe i naknade

Pristojbe i naknade

Pristojba za vez

Pristojba za vez

Pristojba za vez u pojedinim lukama određuje se u tri kategorije, i to kako slijedi:
Kategorija Luke Luka
1. Kategorija Šibenik, Vodice, Primošten, Skradin, Zlarin, Rogoznica, Prvić Luka, Kaprije, Tribunj, Tisno, Pirovac, Žirje, Zaton, Jezera, Murter, Prvić Šepurine, Bilice
2. Kategorija Raslina, Krapanj, Betina, Brodarica
3. Kategorija Ražanj, Obonjan, Jadrija Zablaće
Pristojba za vez se određuje prema nedjeljivom danu i nedjeljivom dužnom metru broda/brodice/jahte preko svega koji koristi nautički dio luke u svrhu veza, a naplaćuje se nakon dva (2) sata provedena na vezu, kako slijedi:
Kategorija Luke 1. 2. 3.
Duljina broda (m)
kn/m dan
kn/m dan
kn/m dan
  do 10
20.00
15.00
10.00
  od 10 do 15
30.00
20.00
15.00
  od 15 do 19
40.00
25.00
20.00
  od 19 do 29
50.00
30.00
25.00
  od 29 do 40
70.00
40.00
30.00
  od 40 do 50
100.00
/
/
  iznad 50
150.00
/
/

Napomena uz tablicu

Pristojba za vez uključuje korištenje lučke infrastrukture i suprastrukture, preuzimanje komunalnog otpada-smeća u manjim količinama, te korištenje struje do 5 kW i vode do 1 m3. Ograničenja isporuke struje i vode ne povlači za sobom promjenu cijena.

Dodatna korištenja struje, vode i prihvat veće količine odvoza komunalnog otpada
naplatit će se prema Pravilniku. Plovila na vezovima s mjernim satovima plaćaju prema
izmjerenoj potrošnji.

Potrošnja na vezovima bez mogućnosti mjerenja potrošnje vode i struje obračunavat će se prema dužini plovila po danu korištenja.

Navedene pristojbe za vez plaćaju plovni objekti u punom iznosu bez obzira na odobreni način veza, te da li su vezani uz obalu ili bokom na drugi plovni objekt.

Katamarani i trimarani plaćaju +50% pristojbi za vez.

Ako je plaćeno noćenje u jednoj luci pod upravom ove Lučke uprave, ne plaća se dnevno korištenje obale u svrhu razgledavanja u drugoj luci već samo pristojba po putniku.

Korisnik obale obvezan je nadoknaditi štetu pokidanog veznog sustava u vrijednosti od
100 € u kunskoj protuvrijednosti.

Boravišnu pristojbu plaćaju nautičari po osobi / po danu u skladu s važećim tarifama
pojedinih općina i gradova.

Pristojbe za vez se plaćaju temeljem dužine plovila preko svega.
Lučka uprava zadržava pravo provjere dužine.

U slučaju nesklada dimenzija plovila Lučka uprava će obračunati cijene prema
premjerom utvrđenim stvarnim dimenzijama. Pomoćna plovila koja koriste zaseban vez
naplaćuju se u skladu sa cjenikom.

U slučaju nesklada dimenzija plovila Lučka uprava će obračunati cijene prema
premjerom utvrđenim stvarnim dimenzijama. Pomoćna plovila koja koriste zaseban vez
naplaćuju se u skladu sa cjenikom.

Pristojba plaćena za dnevni vez traje do 12.00 sati sljedećeg dana. Nakon 12.00
naplaćuje se vez za slijedeći dan.

Pristojba plaćena za dnevni vez traje do 12.00 sati sljedećeg dana. Nakon 12.00
naplaćuje se vez za slijedeći dan.

PRISTOJBA ZA VEZ NA OPERATIVNOM DIJELU LUKE ZA BRODOVE I BRODICE – ZIMOVANJE

Zimovanje brodova i brodica je moguće jedino na nautičkom dijelu luke. Brodovi na zimovanju moraju sklopiti ugovor sa Lučkom upravom Šibensko-kninske županije, a
ugovoreno vrijeme zimovanja ne smije biti duže od 15. listopada tekuće godine do 15. travnja iduće godine (ovisno o mogućnostima, zimovanje se može i produžiti).

Osnova za lučku pristojbu Iznos
(Duljina broda u metrima)
(U kunama mjesečno)
do 6.00 400.00
do 8.00 550.00
do 10.00 650.00
do 12.00 900.00
do 14.00 1200.00
do 16.00 1400.00
do 18.00 1700.00
do 20.00 1950.00
do 25.00 2200.00
do 30.00 2600.00
do 35.00 3250.00
Jahte i brodice duljine iznad 35.00 3250.00

Odredbe uz tablicu:

Ribarski brodovi koji koriste operativnu obalu plaćaju 1.20 kuna po nedjeljivom dužnom metru broda preko svega po danu mjesečnim izračunom.