Oglasna ploča

 

JAVNO SAVJETOVANJE –  PRIJEDLOG PLANA DAVANJA DOZVOLA NA LUČKOM PODRUČJU POD UPRAVLJANJEM LUČKE UPRAVE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

U svrhu informiranja javnosti, Lučka uprava Šibensko-kninske županije objavljuje Prijedlog Plana davanja dozvola na lučkom području pod upravljanjem Lučke uprave Šibensko-kninske županije od 27. veljače 2024. godine, KLASA:007-04/24-01/5, URBROJ:2182-22-01-24-4.

Pravna osnova za donošenje Plana davanja dozvola na lučkom području pod upravljanjem Lučke uprave Šibensko-kninske županije je novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23), a koji je stupio na snagu dana 29. srpnja 2023. godine, uz primjenu Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 16/24).

Sugestije, primjedbe i prijedlozi upućuju se putem obrasca sudjelovanja objavljenog na mrežnim stranicama, koji je prilog ovom pozivu.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da do 2. travnja 2024. godine dostavi svoje sugestije, primjedbe i prijedloge putem popunjenog obrasca za savjetovanje s javnošću, na adresu elektroničke pošte info@luskz.hr te putem ili osobno u pisarnici, na adresi Lučka uprava Šibensko-kninske županije, Draga 14, 22 000 Šibenik, s naznakom „Javno savjetovanje – Prijedlog Plana davanja dozvola na lučkom području pod upravljanjem Lučke uprave Šibensko-kninske županije“

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni, uz obrazloženja koja će biti sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na službenoj mrežnoj stranici Lučke uprave Šibensko-kninske županije.

Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca. Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti.