Opće informacije

Lučka uprava Šibensko–kninske županije sa samostalnim radom započela je 15. srpnja 1997. godine,.Osnovana je radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području jedinica lokalne samouprave Šibensko-kninske županije te obavlja poslove administrativnog upravljanja lučkim resursima, ali i gradnjom te korištenjem Gradske luke Šibenik, kao i drugih luka otvorenih za javni promet na lučkom području Šibensko-kninske.

Šibensko-kninska županija raspolaže sa 25 luka otvorenih za javni promet kojima gospodari Lučka uprava Šibensko-kninske županije. Ukupna površina lučkog područja iznosi 123.284 četvorna metara, a morskog akvatorija koje one pokrivaju je 752.449 četvorna metra.

Lučka uprava je neprofitna pravna osoba s pravima i obvezama uređenim Zakonom, Odlukom o osnivanju i Statutom.

Lučka uprava Šibensko–kninske županije upravlja sljedećim lukama otvorenim za javni promet županijskog značaja: Gradska luka Šibenik i luka Vodice.

Lučka uprava Šibensko–kninske županije upravlja sljedećim lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja: Luka Pirovac, Luka Tisno, Luka Betina, Luka Murter Butina, Luka Jadrija, Luka Jezera, Luka Tribunj, Luka Prvić Šepurine, Luka Prvić Luka, Luka Brodarica, Luka Zablaće, Luka Krapanj, Luka Obonjan, Luka Zlarin, Luka Kaprije, Luka Muna na Žirju, Luka Zaton, Luka Raslina, Luka Skradin, Luka Primošten, Luka Rogoznica, Luka Ražanj i Luka Bilice.

Lučka uprava na području luka kojima upravlja, raspolaže sveukupno s 3650 vezova za brodice.

 

DJELOKRUG RADA LUČKE UPRAVE ŠIBENSKO–KNINSKE ŽUPANIJE

Županijska lučka uprava obavlja sljedeće djelatnosti u svom djelokrugu rada:

 • briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje
 • gradnja i održavanje lučke podgradnje
 • stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje)
 • osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe
 • osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata
 • usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području
 • donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone
 • drugi poslovi utvrđeni zakonom

 

Temeljem čl. 60. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama prihodi lučke uprave su:

 • lučke pristojbe
 • naknada od koncesija za lučke djelatnosti
 • sredstva iz proračuna osnivača
 • ostali prihodi

Lučka uprava Šibensko–kninske županije je neprofitna pravna osoba na koju se primjenjuju propisi o ustanovama.

Na financijsko poslovanje primjenjuje se Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 10/08, 07/09) i Pravilnik o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 20/94, 40/94 i 98/94).

 

Sjedište

LUČKA UPRAVA ŠIBENSKO KNINSKE ŽUPANIJE
Draga 14, 22000 Šibenik, Hrvatska
OIB: 16023498983
Telefon: +385 22 219 852
Fax: +385 22 219 863
Email: info@luskz.hr
Web: https://luskz.hr/

 

Dokumenti: