Koncesije

Koncesije na lučkom području

Koncesija kao uvjet za obavljanje lučkih djelatnosti, kao i ostalih gospodarskih djelatnosti, korištenje postojeće podgradnje i nadgradnje, te građenje novih objekata nadgradnje i podgradnje mogu se dati pravnoj ili fizičkoj osobi na zahtjev, odnosno prikupljanjem pisanih ponuda uz ispunjavanje uvjeta propisanih Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23) i Zakonom o koncesijama. U pravilu se obavljanje jedne koncesijske djelatnosti daje jednom koncesionaru, ali se jednom koncesionaru ne može dati koncesija za obavljanje svih lučkih djelatnosti.

Koncesije na lučkom području

Za obavljanje gospodarskih djelatnosti koje se obavljaju u lukama i koje su neposredno u funkciji obavljanja osnovnih lučkih djelatnosti i s njima su u logističkoj, tehnološkoj ili ekonomskoj svezi, potrebno je ishoditi koncesiju od nadležne lučke uprave. Odluku o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti donosi Upravno vijeća Lučke uprave. Sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama na lučkom području mogu se obavljati i druge djelatnosti ako je to propisano posebnim zakonom, kao i obavljanje drugih djelatnosti koje ne umanjuje ni otežava obavljanje osnovnih lučkih djelatnosti predviđenih u članku 65. stavku 1. Zakona.

Kontakt:
Nikolina Aras
Mail: nikolina.aras@luskz.hr
Tel: +385 22 219 852

Koncesije na lučkom području

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19 ) propisuje način obavljanja djelatnosti na lučkom području luka otvorenih za javni promet:

  • Koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti, te ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju isključivo korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području. Ovu vrstu koncesija daje nadležna lučka uprava na zahtjev tražitelja.
  • Koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti, te ostalih gospodarskih djelatnosti koje zahtijevaju korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području. Ovu vrstu koncesija daje nadležna lučka uprava na temelju raspisanog javnog prikupljanja ponuda.

Koncesije na lučkom području

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19), Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (“Narodne novine” br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12, 125/10 I 10/17), Zakon o koncesijama (“Narodne novine” br. 143/12 i 107/20).