Lučka uprava

Šibensko - kninske županije

upravljanje, gradnja i korištenje Gradske luke Šibenik i drugih luka
otvorenih za javni promet na lučkom području Šibensko – kninske Županije

Djelatnosti

Briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje.

Gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave.

Stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje).

Osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko – tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe.

Osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata.

Usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području.

Donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone.

Obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.