Lučka uprava

Šibensko - kninske županije

upravljanje, gradnja i korištenje Gradske luke Šibenik i drugih luka
otvorenih za javni promet na lučkom području Šibensko – kninske Županije

Djelatnosti

Briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje.

Gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave.

Stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje).

Osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko – tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe.

Osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata.

Usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području.

Donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone.

Obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.

Kontakt / Contact

LUČKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE / PORT AUTHORITY OF ŠIBENIK-KNIN COUNTY

Draga 14, 2000 Šibenik, Hrvatska / Croatia

Telefon / phone number: + 385 22 219 852

Fax: +385 22 219 863

E-mail: info@luskz.hr

KONTAKTI LUČKIH REDARA PO LUKAMA / PORT SECURITY OFFICERS CONTACT

LUKA ROGOZNICA

PORT OF ROGOZNICA

mob / cell phone.: +385 95 581 1602

+385 91 587 0225

+385 91 256 4385

LUKA PRIMOŠTEN

PORT OF PRIMOŠTEN

mob. / cell phone: +385 91 795 7620

+385 91 522 2800

+385 95 912 0721

LUKA KAPRIJE

PORT OF KAPRIJE

mob. / cell phone: +385 99 596 0717

+385 98 526 150

LUKA SKRADIN

PORT OF SKRADIN

mob. / cell phone: +385 98 492 490

LUKA PRVIĆ LUKA

PRVIĆ LUKA PORT

mob. / cell phone: +385 91 273 273

+385 97 641 9780

LUKA PRVIĆ ŠEPURINE

PRVIĆ SEPURINE PORT

mob. / cell phone: +385 98 960 4226

LUKA VODICE

PORT OF VODICE

mob. / cell phone: +385 95 860 3145

+385 91 975 9818

+385 95 3646 747

LUKA ZLARIN

PORT OF ZLARIN

mob. / cell phone: +385 98 710 653
+385 98 902 2720

LUKA TRIBUNJ

PORT OF TRIBUNJ

mob. / cell phone: +385 91 841 6762

LUKA ŠIBENIK

PORT OF ŠIBENIK

mob. / cell phone: +385 95 915 0522
+385 97 765 4046

LUKA ŽIRJE

PORT OF ŽIRJE

mob. / cell phone: +385 99 427 2550

LUKA ZATON

PORT OF ZATON

mob. / cell phone: +385 99 243 71 76

Kontaktirajte nas ovdje /  Leave your message here, we will reply as soon as possible