Javna nabava

Registar ugovora

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) te članka 6. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17)

Lučka uprava Šibensko-kninske županije objavljuje:
– Registar ugovora Lučke uprave Šibensko-kninske županije dostupan je na Internet stranicama: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

2024.

2023.

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.