PRISTOJBA ZA VEZ

Pristojba za vez u pojedinim lukama određuje se u tri kategorije, i to kako slijedi:
The berthing dues collected by the Port Authority of Sibenik-Knin County are determined by three categories as follows:

1. KATEGORIJA2. KATEGORIJA3. KATEGORIJA
Šibenik, Vodice, Primošten, Skradin, Zlarin, Rogoznica, Prvić Luka, Kaprije, Tribunj, Tisno, Pirovac, Žirje, Zaton, Jezera, Murter, Prvić Šepurina, BiliceRaslina, Krapanj, Betina, BrodaricaRažanj, Obonjan, Jadrija, Zablaće

 

Pristojba za vez se određuje prema nedjeljivom danu i nedjeljivom dužnom metru broda/brodice/jahte preko svega koji koristi nautički dio luke u svrhu veza, a naplaćuje se nakon dva (2) sata provedena na vezu, kako slijedi:
Berthing dues are payable for indivisible day of stay and length of the vessel overall (LOA) and will be paid after 2 hours on the berth as follows:

KATEGORIZACIJA LUKA123
DULJINA BRODA (M)/ LENGTH OF THE SHIP (meters)€/M PER DAY / (HRK/M DAN)€/M PER DAY / (HRK/M DAN)€/M PER DAY / (HRK/M DAN)
  do 104,00€ (30,14) 3,00€ (22,60)2,00€ (15,07)
  od 10,01 do 155,00€ (37,67)4,00€ (30,14) 3,00€ (22,60)
  od 15,01 do 197,00€ (52,74)5,00€ (37,67)4,00€ (30,14)
  od 19,01 do 299,00€ (67,81)7,00€ (52,74)5,00€ (37,67)
  od 29,01 do 4012,00€ (90,41)9,00€ (67,81)7,00€ (52,74)
  od 40,01 do 5017,00€ (128,09)//
  iznad 5026,00€ (195,90)//

*As of January 2023, the currency used in Croatia is the EURO.

NAPOMENE UZ TABLICU

 1. Pristojba za vez uključuje korištenje lučke infrastrukture i suprastrukture, preuzimanje komunalnog otpada-smeća u manjim količinama, te korištenje struje do 5 kW i vode do 1 metar kubni.
 2. Dodatna korištenja struje, vode i prihvat veće količine odvoza komunalnog otpada naplatit će se prema Pravilniku. Plovila na vezovima s mjernim satovima plaćaju prema izmjerenoj potrošnji.
 3. Potrošnja na vezovima bez mogućnosti mjerenja potrošnje vode i struje obračunavat će se prema dužini plovila po danu korištenja.
 4. Navedene pristojbe za vez plaćaju plovni objekti u punom iznosu bez obzira na odobreni način veza, te da li su vezani uz obalu ili bokom na drugi plovni objekt.
 5. Katamarani i trimarani plaćaju +50% pristojbi za vez.
 6. Ako je plaćeno noćenje u jednoj luci pod upravom ove Lučke uprave, ne plaća se dnevno korištenje obale u svrhu razgledavanja u drugoj luci već samo pristojba po putniku.
 7. Korisnik obale obvezan je nadoknaditi štetu pokidanog veznog sustava u vrijednosti od 100 €.
 8. Boravišnu pristojbu plaćaju nautičari po osobi / po danu u skladu s važećim tarifama pojedinih općina i gradova.
 9. Pristojbe za vez se plaćaju temeljem dužine plovila preko svega. Lučka uprava zadržava pravo provjere dužine.
 10. U slučaju nesklada dimenzija plovila Lučka uprava će obračunati cijene prema premjerom utvrđenim stvarnim dimenzijama. Pomoćna plovila koja koriste zaseban vez naplaćuju se u skladu sa cjenikom.
 11. Pristojba plaćena za dnevni vez traje do 12.00 sati sljedećeg dana. Nakon 12.00 naplaćuje se vez za slijedeći dan.

4. PRISTOJBA ZA ZIMOVANJE U NAUTIČKOM DIJELU LUKE ZA BRODOVE I BRODICE-ZIMOVANJE/ BERTHING DUES AT THE NAUTICAL AREA OF THE PORT (Winter Berthing)

Zimovanje brodova i brodica je moguće jedino na nautičkom dijelu luke. Brodovi na zimovanju moraju sklopiti ugovor sa Lučkom upravom Šibensko-kninske županije, a ugovoreno vrijeme zimovanja ne smije biti duže od 01. studenog tekuće godine do 31. ožujka iduće godine (ovisno o mogućnostima, zimovanje se može i produžiti).

Winter berthing of ships and boats is only possible in the nautical part of the port.
Ships in winter berthing have to enter into contract with the Port Authority of Sibenik-Knin County. As a rule, the winter berthing period is between 1st November of the current year and 31st March of the following year.

The berthing dues for nautical part of the port for winter periods are the following:

Osnova za lučku pristojbu / Base for port dues
IZNOS
dužina broda/ship length in metersIn € per month
Jahte i brodice duljine do 6,00 m / Yachts and boats up to 6,00 m long53.09
Jahte i brodice duljine do 8,00 m / Yachts and boats up to 8,00 m long73,00
Jahte i brodice duljine do 10,00 m / Yachts and boats up to 10,00 m long86,27
Jahte i brodice duljine do 12,00 m / Yachts and boats up to 12,00 m long119,45
Jahte i brodice duljine do 14,00 m / Yachts and boats up to 14,00 m long159,27
Jahte i brodice duljine do 16,00 m / Yachts and boats up to 16,00 m long185,81
Jahte i brodice duljine do 18,00 m / Yachts and boats up to 18,00 m long225,63
Jahte i brodice duljine do 20,00 m / Yachts and boats up to 20,00 m long258,81
Jahte i brodice duljine do 25,00 m / Yachts and boats up to 25,00 m long291,99
Jahte i brodice duljine do 30,00 m / Yachts and boats up to 30,00 m long345,08
Jahte i brodice duljine do 35,00 m / Yachts and boats up to 35,00 m long431,35
Jahte i brodice duljine iznad 35,00 m/over 35,00 m long17,25 € per meter
* 01. siječnja euro će postati službena valuta u Hrvatskoj. Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna

BRODSKA LEŽARINA/ DEMURRAGE COSTS

Demurrage is established on the basis of a whole day (24 hours) and the whole LOA of a ship, yacht or boat as follows:
STAVKA/ITEMOSNOVA/BASEAMOUNT in €
Plovila za prijevoz putnika i plovila za prijevoz tereta/ Passenger vessels/Vessels of goodsprema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom dužnom metru broda/ on the basis of a whole day
(24 hours) and the whole
LOA
2,65
Brodovi na kružnim putovanjima u međunarodnoj plovidbi/ Cruise ships in international
navigation
prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom dužnom metru broda/ on the basis of a whole day
ours) and the whole LOA
5,97
Ribarska plovila na ribarskom dijelu luke/ Fishing vesselsprema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom dužnom metru broda/ on the basis of a whole day
ours) and the whole LOA
0,40
Putnička plovila za jednodnevne i višednevne izlete i taksi u domaćem prometu/ Boat for one-day and multi-day trips – taxi boatprema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom dužnom metru broda/ on the basis of a whole day
ours) and the whole LOA
1,59

LUČKA NAKNADA ZA PRIVEZ/ODVEZ PLOVILA/ THE PORT FEES FOR MOORING AND UNMOORING

Osnova za obračun BT (Brutto Tonnage) broda/ basis for the
calculation
Amount in €+ vat/vessels call in a port (mooring and unmooring)
0-50014,60
500-100019,91
do 350053,09
preko 3500106,18
Za svakih dodatnih 1.000 BT ili proporcijalnog dijela7,96
ODREDBE UZ TABLICU:
Ribarski brodovi koji koriste operativnu obalu plaćaju 1.20 kuna po nedjeljivom dužnom metru broda preko svega po danu mjesečnim izračunom.
LUČKE PRISTOJBE ZA STALNI VEZ NA KOMUNALNOM DIJELU LUKE / THE FEE FOR PERMANENT BERTH IN THE COMMUNAL PART OF THE PORT
zoneosnova AMOUNT in €/ per annum, on the basis of whole LOA (length overall)
0. zonaLuka Šibenik, uvala Vrnaža/Port of Šibenik, Vrnaža cove

26,54 per meter
1. zonapriobalne luke/coastal portspo nedjeljivom metru brodice preko svega/ overall length of the vessel for an indivisible part of the day
13,27 per meter
2. zonaotočne luke/ island ports
10,62 per meter

Navedene pristojbe se odnose na plovila čiji vlasnik ima prebivalište na području jedinice lokalne samouprave ili plovilo pretežito boravi na tom području i upisan je u upisnik nadležne lučke kapetanije ili ispostave. Brod/brodica namijenjen za gospodarstvo, posebice za gospodarski ribolov i prijevoz putnika plaćaju 50% od navedene lučke pristojbe.
The dues set refer to vessels whose owner is residing in the territory of the local self-government unit or to vessels that are mainly located in that territory and are entered in the register of the competent port authority or office. A ship/boat intended for commercial purposes, in particular for commercial fishing and transport of passengers is charged 50 % of the port dues.

PRISTOJBA ZA VEZ NA NAUTIČKOM DIJELU LUKE/ BERTHING DUES FOR NAUTICAL PART OF THE PORT
KATEGORIZACIJA LUKA/ CATEGORISATION OF PORTSI.II.III.
DUŽINA BRODA U METRIMA/SHIP LENGTH IN METERSAMOUNT in €/ per day
up to/do 10 m4,003,002,00
from/od 10,01 to/do 15 m
5,00
4,00
3,00
2. zonafrom/od 15,01 to/do 19 m
7,00
5,00
4,00
from/od 19,01 to/do 29 m
9,00
7,00
5,00
from/od 29,01 to/do 40 m
12,00
9,00
7,00
from/od 40,01 to/do 50 m
17,00
//
Over/iznad 50 m26,00//