Ravnatelj

Jadranka Frzop rođena je 14. rujna 1966. godine u Šibeniku.

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu stekla je zvanje diplomiranog pravnika. U počecima svoje poslovne karijere svoje je prve poslovne korake napravila u Općini Pirovac 1997., a već dvije godine kasnije u županijskom Uredu za pomorstvo.

Od 2008. pa do 2015. godine bila je pročelnica županijskog Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj Šibensko-kninske županije. 2016. godine postaje pomoćnica ministra u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture u Sektoru upravljanja pomorskim dobrom, lučkim i koncesijskim sustavom. 2017. godine vratila se s mjesta pomoćnica ministra na mjesto pročelnice.

Na sadašnju poziciju ravnateljice Lučke uprave Šibensko-kninske županije dolazi s mjesta pročelnica županijskog Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj gdje je u posljednjih 10 godina radila na stručnim i analitičkim poslovima iz područja pomorstva Šibensko-kninske županije. Uz obnašanje dužnosti ravnateljice, gđu Fržop je na 10. sazivu Hrvatskoga sabora imenovana vanjskim članom Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora.

DJELOKRUG RADA RAVNATELJA

Prava i dužnosti ravnatelja:

 • ravnatelj organizira i vodi poslovanje Lučke uprave
 • ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada i poslovanja Lučke uprave, te je za svoj rad odgovoran Upravnom vijeću i županu
 • ravnatelja na temelju javnog natječaja, na prijedlog natječajne komisije, a uz suglasnost ministra imenuje Upravno vijeće lučke uprave na vrijeme od četiri godine
 • poduzima sve potrebne mjere radi pripreme za rad Upravnog vijeća i za provedbu akata i odluka Upravnog vijeća
 • redovito izvješćivanje Upravno vijeće o stanju u lukama, lučkim kapacitetima, stanju podgradnje i nadgradnje kao i o obavljanju djelatnosti pod koncesijom
 • priprema i predlaže godišnji program i plan razvoja luka i financijski plan Lučke uprave
 • izabire stručno-tehničko osoblje
 • predstavlja i zastupana Lučku upravu
 • obavlja sve druge poslove vezane uz rad Lučke uprave
 • izabire stručno-tehničko osoblje
 • donosi odluke kojima se usklađuje rad svih koncesionara na lučkom području
 • donosi odluku o nabavi roba/usluga i radova male vrijednosti prema Zakonu o javnoj nabavi