Župan Šibensko-kninske županije dr. sc. Marko Jelić danas je u Skradinu s ravnateljicom Lučke uprave Šibensko-kninske županije Jadrankom Fržop, potpisao sedam Ugovora o raspodjeli sredstava županijskog proračuna za financiranje izgradnje lučke infrastrukture na području Šibensko-kninske županije. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 318.534,73 EURA, dok je u Proračunu Šibensko-kninske županije za 2023. godinu za financiranje lučke infrastrukture osigurano ukupno 398.168,41 EURA.

„U prethodnoj godini županija je osigurala 5,2 milijuna kuna sredstava za sufinanciranje lučke infrastrukture, ove godine osigurala je 400.000 EURA i tako ćemo nastojati ulagati i u narednim godinama“ kazao je župan dr.sc. Marko Jelić.

„Župan i županija su podržali izgradnju komunalnih luka zbog povećane potrebe za komunalnim vezovima, ali i samu operativnu izgradnju riva i obala“ kazala je, između ostaloga, ravnateljica Jadranka Fržop.

Od ukupnog iznosa sredstava, 139.358,59 EURA namijenjeno je za sufinaciranje radova na izgradnji komunalnog dijela luke Mala Jaruga u Skradinu; 26.544,56 EURA za radove na rekonstrukciji električne mreže i povećanju snage, Skradin;  19.908,42 EURA  izdvojeno je za izradu dokumentacije, odnosno glavnog projekta, Dolac Šibenik; 46.452,98 EURA namjenjeno je Općini Tisno, Jezera za radove na sanaciji rive; za dokumentaciju, odnosno izradu idejnog projekta za lučki bazen Jersani i sidrište u Murteru namjenjeno je 26.544,56 EURA; 19.908,42 EURA za dokumentaciju i to izvedbeni projekt za rekonstrukciju luke u Murteru; 39.816,48 EURA namjenjeno je za izradu dokumentacije za glavni projekt, geomehaniku i izvedbeni projekt.