ISTEN – INTEGRATED AND SUSTAINABLE TRANSPORT IN EFFICIENT NETWORK

OPĆI PODACI O PROJEKTU

Lučka uprava Šibensko-kninske županije projektni je partner na europskom projektu Integriranog i održivog intermodalnog teretnog prijevoza ISTEN – Integrated and Sustainable Transport in Efficient Network.

Projekt ISTEN financiran je Jadransko-jonskim transnacionalnim programom suradnje te je najbolje ocijenjeni projekt prioritetne osi 3 Povezane regije programa Adriatic- Ionian (ADRION) Transnational Cooperation Programme, koji obuhvaća područje sedam partnerskih zemalja: Albanije, Hrvatske, Grčke, Italije, Crne Gore, Srbije i Slovenije.

U Reggio Calabriji, 27. veljače 2018. službeno je pokrenut projekt ISTEN – Integrated and Sustainable Transport in Efficient Network. Projekt će biti posvećen aktivnostima izgradnje kapaciteta za održiv i integrirani razvoj intermodalnog teretnog prometa na Jadransko-jonskom području. Sastanak koji je obilježio početak projekta održan je 22. i 23. veljače 2018. na Mediteranskom sveučilištu Reggio Calabria, a sam projekt vodit će Odjel za informiranje, infrastrukturu i održivo energetsko inženjerstvo Sveučilišta.

Projektu je odobren proračun ukupnog iznosa 1.3 milijuna eura, sufinanciranih iz Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje (ADRION) te će trajati ukupno 24 mjeseca. Projekt uključuje niz istraživačkih institucija i lokalnih vlasti u području teretnog prometa. Tako na projektu sudjeluju Institut za promet i logističku zakladu Emilia- Romagna i Lučka uprava istočnog Jadranskog mora iz Italije, Luka Koper (Slovenija), Lučka uprava Soluna i CERTH – Centar za istraživanje i tehnologiju Hellas (Grčka), Regionalno vijeće Durrës, Luka Bar (Crna Gora), Gospodarska komora Srbija i Lučka uprava Šibenika.

Nadalje, suradnja Bolonjskog terminala u unutrašnjosti, Regije Emilia-Romagna, Sveučilišta u Beogradu, Lučke uprave Durrës i Prometnog opservatorija jugoistočne Europe SEETO kao pridruženih partnera cilja osigurati da se rezultatima projekta ISTEN ostvare što bolji učinak. U tom smislu, projekt je potpunosti namijenjen promicanju uspostave lokalnih radnih skupina i transnacionalne mreže suradnje koja bi mogla biti replikabilna i izvan područja projekta.

Regionalna uprava Calabrije i njen Odjel za luke, logistiku i gospodarske aktivnosti iskazali su zanimanje za planirane aktivnosti i očekivane rezultate projekta ISTEN.

Tijekom drugog dana sastanka, tehnički posjet luci Gioia Tauro pružio je partnerima mogućnost da se iz prve ruke susretnu s najvećim terminalom pretovara u Italiji i jedan od glavnih kontejnerskih čvorišta Sredozemnog mora.

Cilj projekta je unaprijediti suradnju na lokalnoj, regionalnoj i transnacionalnoj razini uzimavši u obzir inovativna rješenja teretnog prijevoza, poboljšati njihovu učinkovitost i povećati integraciju između luka i unutrašnjih infrastruktura kroz uključivanje relevantnih dionika. Sljedećih nekoliko tjedana bit će posvećeno identifikaciji transportnih i regionalnih logističkih operatora, kao i predstavnika lokalnih poslovnih aktivnosti koji će biti izravno uključeni u projektne aktivnosti.

Projekt ISTEN će analizirati lokalna „uska grla“ u pomorskoj i željezničkoj mreži povezana s transnacionalnim koridorima i lukama, definirati mjere da bi se poboljšala pristupačnost željeznice u unutrašnjosti te napraviti smjernice da bi se organizirale transnacionalne grupe dionika i potaknula mreža djelovanja na ADRION području.

« od 2 »

Vodeći partner:

Università Mediterranea di Reggio Calabria – Italija
U projektu ISTEN uključeno je 10 projektnih partnera iz 7 zemalja.

 

Projektni partneri:

Institute for Transport and Logistics Foundation – Italija
Port Network Authority of the Eastern Adriatic Sea – Italija
Port of Koper, port and logistic system, public limited company – Slovenia
Thessaloniki Port Authority S.A. – Grčka
Centre for Research and Technology Hellas (CERTH) – Grčka
Regional Council of Durres – Albania
Port of Bar Holding Company – Crna Gora
Chamber of Commerce and Industry of Serbia- Srbija
Lučka uprava Šibensko-kninske županije – Hrvatska

 

Pridruženi partneri:

Interporto Bologna SpA – Italija
Emilia-Romagna Region – General Directorate for Territorial and Environmental safeguard – Italija
University of Belgrade – Faculty of Transport and Traffic Engineering – Srbija
Durres Port Authority, Albanija South East Europe Transport Observatory (SEETO) – Srbija

Projekt će trajati od 01.12.2017. do 30.11.2019. s ukupnom vrijednošću od 1.3 milijuna eura, od čega Europska unija sufinancira 85%. Ukupna vrijednost projekta Lučke uprave Šibensko-kninske županije iznosi 117 300 eura.

 

1st Kick – off meeting – ISTEN – Integrated and Sustainable Transport in Efficient Network

Reggio Calabrija, Italija, 22. – 23. veljače 2018. godine

Na Sveučilištu Mediterranea u Reggio Calabriji, Italija na dane 22. i 23. veljače 2018. službeno je održan prvi kick-off meeting ISTEN projekta – Integrated and Sustainable Transport in Efficient Network (prvi sastanak svih partnera u projektu) koji je financiran u sklopu Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020 programa. ž

Na sastanku su uz Sveučilište Mediterranea u Reggio Calabriji (Italija) kao vodećeg partnera projekta ISTEN sudjelovali i predstavnici Lučke uprava Šibensko-kninske županije koji su partneri na projektu.

Tijekom kick – off sastanka projektni partneri su službeno pokrenuli provedbu projektnih aktivnosti i raspravljali o postupcima i aktivnostima koje će se provoditi u predstojećem vremenu, a koje će se odnositi na projektne aktivnosti uspostave strategija, transnacionalne mreže suradnje i zajedničkog akcijskog plana u svrhu unapređenja intermodalne povezanosti luka (s posebnim naglaskom na željeznicu) sa zaleđem te time unaprijedi luke ADRION programa kao strateška čvorišta za čitavo područje ADRIONa.

 

Napredak i rezultate ISTEN projekta možete pratiti putem socijalnih medija:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/isten-project-41bba915a
Twitter: https://twitter.com/ISTEN_Project

Više informacija o Interreg ADRION programu možete pronaći na mrežnim stranicama: http://www.adrioninterreg.eu

 

Dokumenti: