U povodu dovršetka radova na sanaciji obalnog pojasa lučkog područja Skradin, lučko područje danas su obišli gradonačelnik Grada Skradina, Antonijo Brajković i ravnateljica Lučke uprave Šibensko-kninske županije Jadranka Fržop sa suradnicima.

Lučka uprava Šibensko-kninske županije završila je pomorsko-građevinske radove na sanaciji obalnog pojasa lučkog područja Skradin. Sanacija je izvedena na podmorskom i nadmorskom dijelu obalnog zida na način da su ugrađene armiranobetonske plombe i postavljeni blokovi čuvari, koji će spriječiti daljnje podlokavanje te na taj način osigurala stabilnost obalnog zida i sigurnost pomorskog prometa. Projekt je obuhvatio sanaciju obalnog zida u duzini od 115m.

Sanacija je bila neophodna zbog podlokavanja po čitavoj dužini podmorskog dijela te su se oštećenja zatečena prilikom očevida odnosila na karakteristična podlokavanja samog obalnog zida djelovanjem struja brodskog vijka, kao posljedica nedostatka zaštitnog kamenometa koji je uslijed djelovanja valova izgubio znatan sloj kamene mase.

Sanacija predmetnog obalnog pojasa lučkog područja Skradin osigurati će dugoročno
održivo upravljanje kao i siguran pomorski promet i privez plovila, osiguranje stabilnosti obalnog zida
te stabilnosti morskog dna lučkog područja.

Projekt sanacije predmetne luke realiziran je zajedničkim sredstvima Lučke uprave Šibensko-kninske županije i Grada Skradina.

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je 49.991,25 eura s PDV-om.

Izvođač radova: RONTECH, obrt za podvodne radove i usluge, Šibenik

Stručni nadzor: „KLAMFA“ d.o.o. za građevinarstvo i trgovinu, Šibenik, Ante Marinčić, dipl.ing.građ.

U narednom periodu na području luke Skradin planira se izgradnja nove trafostanice, čime će se omogućiti pouzdanija distribuciju električne energije. Riječ je o značajnoj zajedničkoj investiciji Lučke uprave Šibensko-kninske županije, Grada Skradina i HEP-a. Potreba za izgradnjom nove trafostanice nastala je zbog priključenja sve većeg broja brodova koji pristaju u luci Skradin kako bi brodovi, koji su sve većih kapaciteta, mogli imati adekvatnu opskrbu električnom energijom.