Idejni projekt LUČKI BAZEN LUKE I JERSANI SA SIDRIŠTEM na području luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Murter prezentiran je 23. veljače 2024. godine u prostorijama Općine Murter-Kornati. Idejni projekt koji je od velikog značaja za Općinu Murter-Kornati i njeno stanovništvo predstavio je njegov autor projektant Ivica Galasso sa svojim suradnikom Josipom Čarijom iz tvrtke Pomorski projekti d.o.o. Split. Projektanti su naglasili kako je napravljena detaljna analiza valovanja i da je projekt u skladu s provedenim istraživanjima.

Projektom luke otvorena za javni promet – LUČKI BAZEN LUKE predviđa se izgradnja glavnog lukobrana cca. 230 m dubine kao i smještaj manjeg objekta na glavi lukobrana kao i postavljanje dizalice za izvlačenje plovila na jugoistočnom dijelu luke.  Također, projektom je planirana izgradnja unutarnje privezne obale od cca. 149 m kao i izvedba lučkog iskopa akvatorija do dubine -2 m Idejnim projektom se predviđa i postavljanje gatova za prihvat plovila u zaštićenom akvatoriju ukupne dužine 46m + 46m + 25m. S tim u svezi predviđena je i struktura planiranih vezova po dužnom metru broda te bi se sukladno idejnom projektu osiguralo ukupno 117 komunalnih vezova (do 8 m dužine – 34 planiranih vezova, do 9,5 m – 70 planiranih vezova i do 11 m – 13 planiranih vezova). Pri izradi ovog idejnog projekta, projektanti su predvidjeli uređenje manipulativne površine namijenjene za suhi vez za cca. 20 plovila dužine do 11 m.

Projektom luke otvorena za javni promet – LUČKI BAZEN JERSANI predviđa se izgradnja glavnog lukobrana cca. 240 m dubine, Izgradnja unutrašnje privezne obale cca. 145 m kao i izvedba lučkog iskopa akvatorija do dubine -2,5 m Idejnim projektom se predviđa i postavljanje gatova za prihvat plovila u zaštićenom akvatoriju ukupne 130 m (30m +50m +50m). S tim u svezi predviđena je i struktura planiranih vezova po dužnom metru broda te bi se sukladno idejnom projektu osiguralo ukupno 136 komunalnih vezova (do 6,5 m dužine plovila – 36 planiranih vezova, do 8 m dužine – 48 planiranih vezova, do 9,5 m – 28 planiranih vezova i do 11 m – 24 planiranih vezova). Pri izradi ovog idejnog projekta, projektanti su predvidjeli izgradnju operative obale dužine 100 m gdje je dio obale planiran za postavu dizalice za izvlačenja plovila u sklopu koje će se urediti manipulativna površina namijenjene za suhi vez za cca. 35 plovila dužine do 11 m. Planirana izgradnja rubnog gata biti će dužine cca. 82 m.

U sklopu idejnog projekta lučki bazen JERSANI predmetnim zahvatom planira se postavljanje dva sidrena polja u uvali Hramina. Planirana sidrena polja činiti će dvadeset sidrenih mjesta na kojima će biti moguć smještaj za dvadeset plovila, a sve u svrhu pomorskog prometa u sezoni. Na ovaj način osigurano je svrhovito korištenje prostora uvale te jednostavan i siguran pristup svakom sidrenom mjestu u kojem će se nesmetano odvijati plovniput.

Uz prezentaciju idejnog projekta ostale predstavke odnosile su se na daljnje korištenje lučkog područja nakon izgradnje, odnosno na način upravljanja sadržajima na lučkom području prvenstveno se odnoseći na dizalice. Ravnateljica  Lučke uprave Šibensko-kninske županije Jadranka Fržop pojasnila je djelatnost županijske lučke uprave u upravljanju lučkim područjem te je navela da će lučke djelatnosti, koje se odnose na građenje, održavanje i upravljanje te zaštitu i unapređenje lučkog područja biti u skladu s Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.