Ministar Butković i ravnateljica Lučke uprave Šibensko-kninske županije Jadranka Fržop potpisati će  ugovore o financiranju ukupno četiri projekta  ukupne vrijednosti 1.130.000,00 eura za realizaciju projekta lučke infrastrukture kao jamstvo nastavka velikih ulaganja u lučku infrastrukturu diljem Šibensko-kninske županije.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture tom je Odlukom o dodjeli proračunskih sredstava namijenjenih za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata podgradnje u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja te modernizaciju, obnovu i izgradnju ribarske infrastrukture u 2024. godini (KLASA: 402-01/24-03/30, URBROJ: 530-03-2-2-24-31) donesenoj dana 11. ožujka 2024. godine, Lučkoj upravi Šibensko-kninske županije dodijelio sredstava za sljedeće projekte:

  • Uređenje dijela obale u Luci Rogoznica – obuhvat 3 – 400.000,00 euro

Opis projekta: Sredstvima koja su dodijeljena za projekt bit će izgrađen 150 m novi obalni zid, čime će se zaokružiti rekonstrukcija obale u Rogoznici, te urediti još komunalnih vezova unutar luke za unutrašnji promet Rogoznica,

  • Rekonstrukcija donje rive u Tribunju – 450.000,00 euro

Opis projekta: projektom će se završiti planirano proširenje obale tri metra u more i novi obalni zid.

  • Luka otvorena za javni promet lokalnog značaja Bilice – Stubalj, općina Bilice – faza 1. izgradnje – uporabna cjelina 2 – 140.000,00 euro

Opis projekta: projektom će se izvesti prilagodba završene izgradnje južnog dijela luke Stubalj te će se nad postojećom školjerom postaviti armiranobetonske panelke i izvedba zelenog pojasa.

  • Sanacija obalnog pojasa lučkog područja Krapanj – 140.000,00 euro

Opis projekta: projektom će se sanirati postojeće pristanište i privezišta brodova s ciljem osiguranja sigurnijih vezova za plovila u lošim vremenskim uvjetima. Ovim projektom povećati će se sigurnosne karakteristike luke i pristupne obale. Ukupna dužina obuhvata sanacije obalnog zida je 295 m.

 

Lučka uprava Šibensko-kninske županije zahvaljuje Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture na dodijeljenim sredstvima te na kontinuiranoj brizi u izgradnji i obnovi lučke infrastrukture na području naše županije.