LUKA OTOVRENA ZA JAVNI PROMET LOKALNOG ZNAČAJA STUBALJ, OPĆINA BILICE

Završen je projekt uređenja dijela obalnog pojasa u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Bilice – uvala Stubalj. Riječ je o investiciji vrijednoj preko 950 tisuća eura, sufinanciranoj od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Šibensko-kninske županije i Lučke uprave Šibensko-kninske županije. Projektom uređenja uvale Stubalj obuhvaćeno je novo stanje uređenosti obalnog pojasa u okolnostima očekivanog povećanja, ili promjena aktivnosti na pojedinim njegovim dionicama kao i uređenje postojećih obala u cilju razvoja funkcija putničkog pomorskog prometa i lučko pomorskih aktivnosti, u funkciji nautičkog turizma, izletničkih i sportsko ribolovnih aktivnosti.

U akvatoriju uvale Stubalj realizirana su dva dijela buduće luke Stubalj: pristan za plovila javnog prometa koji ujedno služi i kao zaštita luke od nepovoljnih vjetrova te komunalni dio luke.

Strukturu vezova čine vezovi za plovila u tranzitu i vezovi za plovila domicilnog stanovništva (komunalni vezovi).

Pristan za plovila javnog prometa je sveukupne duljine 105 m, sa duljinom sjevernog (vanjskog) veza od 80 m te južnog (unutrašnjeg) od 105 m. Širina pristana iznosi 5,0 m, visine od +1,30 m, te dubine po trasi od -2,80 do -5,80 m.

U korijenu pristana uređen je operativni lučki prostor površine cca 1000 m2, koji je od posebnog značaja za pristup interventnih vozila i vozila opskrbe, potom vozila za prijem putnika u nailasku morskim putem, kao i mjesto za prekrcaj roba i tereta, koji se ukrcavaju ili iskrcavaju sa plovila.