Izgradnja trajektnog pristana u luci Kaprije

NAZIV PROJEKTA: Izgradnja trajektnog pristana u luci Kaprije
NAZIV KORISNIKA: Lučka uprava Šibensko-kninske županije
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 24.072.345,21 kn
EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 20.461.493,42 kn
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE: 3.610.851,79 kn
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 42 mjeseca

Projektom “Izgradnja trajektnog pristana u luci Kaprije” značajno će se poboljšati prometna povezanost otoka Kaprije s gradom Šibenikom i ostalim otocima šibenskog arhipelaga.
Bolja povezanost omogućiti će veće mogućnosti zapošljavanja stanovnika otoka i jednostavniji pristup obrazovnim, medicinskim, kulturnim, sportskim i ostalim sadržajima na kopnu.
Izgradnjom trajektnog pristana izvan središta mjesta smanjiti će se prometno zagušenje i gužve u području luke i središta mjesta. Smanjuje se buka u središtu mjesta i zadržava mirna pješačka zona unutar koje se nalaze plaže, ugostiteljski objekti, kulturni i drugi sadržaji.
Osim stanovnika Kaprija, velike koristi od ovoga projekta će imati i stanovnici otoka Žirja. Naime, izgradnjom trajektnog pristana na Kapriju u području veće dubine, omogućiti će korištenje stabilnijih trajekata s dubljim gazom, otpornijih na vremenske nepogode, a što će značajno smanjiti broj otkazanih linija i za otok Žirje.
Novi pristan omogućiti će veću sigurnost plovila i putnika, te će biti pogodan za prihvat svih postojećih i budućih plovila na relaciji brzobrodske linije Žirje-Kaprije-Šibenik.

CILJ PROJEKTA

Ciljevi projekta u skladu su s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i EU strateškim dokumentima u sektoru prometa, kao i Operativnim programom Konkurentnost i kohezija (2014. – 2020.), Prioritetnoj osi 7 – Povezanost i mobilnost, a gdje je identificiran investicijski prioritet s akronimom 7ii: Razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš, prometni sustavi s niskim emisijama CO2, uključujući unutarnje plovne putove i pomorski prijevoz, luke, multimodalne veze i aerodromsku infrastrukturu radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti, odnosno specifični cilj 7ii1: Poboljšanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike. Projekt podiže razinu kvalitete života ciljane skupine, koju čini otočno stanovništvo te potiče demografsku revitalizaciju otoka.
Projekt doprinosi smanjenju zakrčenosti i opterećnosti luke putem novih operativnih površina koje omogućuju veću protočnost i sigurnost plovila i putnika.
Trenutni kapaciteti nisu adekvatni niti usklađeni sa trenutnim i budućim potrebama pomorskog prometa.

« od 2 »