U petak, 30. lipnja u Kući umjetnosti Arsen održana je završna konferencija projekta „Izgradnja trajektnog pristana u luci Kaprije“ koji provodi Lučka uprava Šibensko-kninske županije. Projekt ukupne vrijednosti 3.194.949,26 EUR (24.072.8345,21 kn) sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda. Dvije godine nakon potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava svi građevinski radovi su završeni, pristan je prošao tehnički pregled te je izdana uporabna dozvola.

Izgradnjom novog pristana poboljšana je prometna infrastruktura na otoku, što omogućuje korištenje brodova dubljeg gaza, stabilnijih i otpornijih na vremenske neprilike. Povećat će se sigurnost plovidbe i sidrenja, osigurati lakše manevriranje i pristajanje trajektima, smanjiti prometno zagušenje i gužve u području luke i središta mjesta.

U uvodnom dijelu, skupu se obratio šibenski dogradonačelnik Danijel Mileta koji je kazao kako je ovaj vrijedan infrastrukturni objekt primjer dobrog korištenja EU fondova, ali i suradnje među gradskim i županijskim institucijama. Zahvalio je Lučkoj upravi koja je već na području grada Šibenika provodila projekte kao što je gradnja Komunalne luke Vrnaža, te je dodao kako je i ovaj projekt jedan od onih koji Šibenik čine boljim.

Župan šibensko-kninske županije Marko Jelić istaknuo je važnost dobre prometne povezanosti otoka s kopnom za žitelje Kaprija, te najavio je još projekata Lučke uprave i nastavak ulaganja u lučku infrastrukturu na cijelom području županije. Izgraditi sigurna i dobra pristaništa znači osigurati preduvjete za život na otocima i priobalju. Bolje luke i pristaništa na otocima znači osigurati stanovnicima uvjete koji priliče 21. stoljeću.

O samom projektu i tijeku njegove provedbe govorila je ravnateljica Lučke uprave Šibensko-kninske županije gospođa Jadranka Fržop koja je zahvalila svima koji su administrativno, terminski i financijski uspješno proveli projekt. „Posebno bi željela zahvaliti svom prethodniku g. Željku Dulibiću koji je ovaj projekt zajedno s bivšim MO Kaprije započeo. Županu, županijskim pročelnicima i njegovim stručnim službama, ministarstvu i posredničkom tijelu koji su nas pratili i podržavali tijekom projekta, te svim djelatnicima Lučke uprave koji su ovaj projekt proveli i iznijeli. Na kraju želim zahvaliti mještanima Kaprija na strpljenju i razumijevanju. Dobro razumijem otočane i život otočana i važno je da funkcioniramo zajedno.“

Voditelj projekta gradnje Gustav Červar ja kazao kako gradnja na otoku, ovakvog, dijelom podmorskog objekta je uvijek izazovna i dovodi u nepredvidive situacije koje su uspješno savladane. Samo podmorski dio konstrukcije se sastoji od osamnaest pilota na koje je postavljena konstrukcija pristanišnog gata. Ona u sebi sadrži AB ekran koji služi za umanjenje nadolazeće valne energije, što uvelike olakšava boravak trajekta na vezu kao i same radnje ukrcaja i iskrcaja.

Podsjetimo, novi pristan je izgrađen na ulazu u Kaprijsku uvalu, 700 metara izvan središta mjesta kako bi se osigurale dubine gaza po trasi gata od minimalno 5,0 m. Pristajni gat je dug 55 m i širok 6 m s dvjema trajektnim rampama, s obje strane gata. Na kopnu je uređen manipulativni plato za pretovar roba površine 2.300 m2. Na platou je postavljena je rasvjeta i druga urbana oprema.

Prije početka završne konferencije u Arsenu za dionike na projektu organiziran je radni posjet Kapriju i prezentacija građevine.

« od 6 »