Dana 12.10.2021. u 11:00 sati u prostoru velike dvorane Adriatic Business Centre – ABC održana je prezentacija studije „Kategorizacije luka otvorenih za javni promet pod nadležnošću upravljanja lučke uprave Šibensko-kninske županije“ gdje je predstavljena završne verzije studije o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja o načinu plaćanja veza, uvjeta korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda i njegovih nadopuna.

Prezentaciji su prisustvovali župan dr.sc. Marko Jelić, zamjenica župana gđa. Iris Ukić Kotarac sa suradnicima, predstavnici gradova i općina sa područja Šibensko-kninske županije te predstavnici mjesnih odbora.

U uvodnom dijelu župan Šibensko-kninske županije dr.sc. Marko Jelić pozdravio je sve prisutne te je u uvodnoj riječi naglasio prednosti izradi studije kada se govori o upravljanju i kategorizaciji 25 luka kojima upravlja LUŠKŽ te njenim potencijalima, s naglaskom na sustavno uređenje lučkog područja u Šibensko-kninskoj županiji.

Ravnateljica Lučke uprave Šibensko-kninske županije Jadranka Fržop stavila je naglasak na zakonsku obvezu koju je LUŠKŽ  ima te je u tu svrhu izradila studiju temeljem Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja. Ravnateljica Fržop stavila je naglasak na važnosti ove studije koja predstavlja važan preduvjet za sustavno uređenje lučkog sustava u Šibensko-kninskoj županiji, kojom se utvrđuje način pribavljanja sredstava kojima se ostvaruju ciljevi upravljanja pojedinom lukom kojom upravlja LUŠKŽ..

Pomorski fakultet u Rijeci za potrebe Lučke uprave Šibensko-kninske županije izradio je Studiju koja predstavlja sadržaj kojim je po prvi put sustavno i cjelovito analiziran kriterij kategorizacija luka i njezinih pojedinih dijelove u zone čime se određuju različite visine lučkih pristojbi pojedinih dijelova luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja.

Što nosi studija i kolika je važnost studije pojasnio je prof.dr.sc. Alen Jugović dekan Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci koji je glavni autor ovog dokumenta. Prof. Jugović održao je prezentaciju kroz koju je predstavio osnovne elemente studije, metodologiju izrade kojom je obuhvaćena kategorizacija 25 luka kojima upravlja LUŠKŽ sa prijedlogom o visini lučkih pristojbi i naknada s naglaskom na održavanje prihoda na istoj razini. Naglasio je kako je ovu studiju trebalo izraditi prije aplikacije prema EU fondovima o kojima nam ovisi mogućnost apliciranja te je pojasnio kako je ova studija jedan od temeljnih strateških dokumenta Lučke uprave Šibensko-kninske županije. 

Nakon prezentacija je uslijedila panel rasprava u kojoj su svi dionici aktivno sudjelovali. Najviše se razgovaralo o primjerima dobre prakse, rezultatima same studije i mogućnostima razvoja novih projekata. Predložena je izrada Master plana razvoja luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja uz suradnju Šibensko-kninske županije i gradova i općina na lučkim područjima Šibensko-kninske županije  s ciljem prikupljanja potrebnih podataka za izradu plana kojim će se predvidjeti mogućnosti razvoja lučkih područja sukladno trenutnoj analizi stanja luka, prostorno planskoj analizi lučkih područja te analizi dostupnih informacija. 

Izradom Master plana omogućiti će se razvojni pravci lučkih područja kojima upravlja Lučka uprava Šibensko-kninske županije.

Moderatori rasprave bili su ravnateljica Lučke uprave Šibensko-kninske županije gđa. Jadranka Fržop i prof.dr.sc. Alen Jugović.

« od 2 »