Primošten

informacije o luci

Stari porat raspolaže sa betonsko kamenim pristanišnim gatom sa valobranom 75,00m, te u produžetku istog betononskom obalom za privez čamaca dužine 70,00 m. Na glavi pristanišnog gata sa valobranom postavljeno je lučko svjetlo na električni pogon (C Bl 5s 8m 3M).
Stara riva – gat s valobranom (82 m) – privez glisera, jahti i izletničkih brodova.
Stara riva – operativna obala (73 m) – privez ribarskih brodica , manjih jahti i glisera.
Nova riva – “JUG” (75m) – privez trajekata i ostalih brodova za prevoz putnika i tereta te privez ribarskih brodova i jahti. U periodu od 15. lipnja – 15. rujna osigurati dio operativne obale (cca 30 m) koji će koristiti ribarski brodovi samo u svrhu ukrcaja / iskrcaja ili pretovara ribe.
Nova riva – “ISTOK” i “ZAPAD (po 30 m) – privez glisera, jahti i manjih ribarskih brodica.

Kontakt:

+385 91 795 7620
+385 91 522 2800
+385 95 912 0721

KONTAKT OSOBA U LUCI:

Perkov Tome +385 91 795 7620
Skorin Ante +385 91 522 2800
Bolanča Nikolina +385 95 912 0721

ORIJENTACIJA:

visoki zvonik i crkva među kućama na uzvisini brežuljka; svjetlo na rtu Kremik – bijela kula; svjetlo na glavi lukobrana – crvena četverokutna kula sa stupom i galerijom; zgrade hotelskog naselja na E obali uvale; svjetlo na glavi pristana u uvali Vojske – crvena kula na postolju

VREMENSKE PRILIKE:

izložena je vjetrovima s mora; brodovi privezani unutar lukobrana zaštićeni su od vjetrova i valova.

MORSKE STRUJE:

prevladavaju struje morskih mijena brzine do 0.5 čv. Olujni vjetrovi mogu povećati brzinu struje do 1.0 čv.

VEZ:

bočno uz lukobran ili četverovez u luci; u uvalici Vojske na ozidanu obalu.

USLUGE I OPSKRBA:

voda iz hidranata, el. energija iz priključka na lukobranu; pošta, ljekarna, ambulanta, nekoliko hotela i ugostiteljskih objekata, privatnih pansiona i prodavaonica.

PROMETNE VEZE:

cestovne.

Naziv pristaništaLuka Primošten
Geografska visina (λ)43° 35,1' N
Geografska širina (φ)15° 55,8' E
Površina pristaništa (m2)
Površina akvatorija (km2)0,00745
Duljina operativne obale (m)220
Dubina (m)1,5-6
Kapacitet u brodovima od 15 m
Benzinska crpkaNE
Suhi dokNE
Remontno brodogradilišteNE
Dizalica za brodoveNE
Broj vezova30
Oprema vezovastruja, voda, wi-fi, video nadzor
Kategorija lučice1
SvjetionikC Bl 5s 8m 3M, crveno
Karte100-21; MK-15