U prostorijama Lučke uprave Šibensko-kninske županije potpisan je Ugovor o izvođenju radova na izradi i montaži plutajućeg lukobrana i priveznog sustava plovila  u luci Vrnaža gradu između Lučke uprave Šibensko-kninske županije kao naručitelja te G.A.M.I.K. d.o.o. kao izvođača  radova.

Ugovor su ispred naručitelja i izvođača potpisali ravnateljica Lučke uprave Šibensko-kninske županije Jadranka Fržop te direktor G.A.M.I.K. d.o.o. Krešo Gabrić.

Namjena izvođenja radova odnosi se na postavu plutajućeg lukobranskog objekta te sidrenog sustava plovila koji se planira postaviti na krajnjem zapadnom dijelu luke Vrnaža.

Osnovna uloga ovog plutajućeg lukobrana jest zaštita predmetnog akvatorija od djelovanja valova, kako bi se omogućio siguran privez plovila na produženom zapadnom dijelu luke.

Realizacijom ovog projekta ostvariti će se 12 do 20 vezova za plovila dužine 20 do 30 m, ovisno o načinu priveza.

Ovakvim planiranim plutajućim lukobranom osigurava se stanje valovanja koje je prihvatljivo za prihvat traženih većih plovila duž predmetne obale, i to tijekom cijele godine.

Vrijednost projekta 395.685, 51 EUR.

Projekt će biti sufinanciran sa strane Šibensko-kninske županije i Lučke uprave Šibensko-kninske županije. Kako je najavljeno radove će biti sufinancirani i od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Završetak ugovorenih radova očekuje se u prosincu 2023. godine

Projektnu dokumentaciju financirala je  Lučka uprava Šibensko-kninske županije.

« od 2 »