Obavijesti

o poslovanju

Obavijesti

o poslovanju

Revizija financijskih izvješća 2020.

Izvještaj o prihodima i rashodima 2020. (PR-RAS-NPF obrazac)

Bilanca - stanje na dan: 31.12.2020. (BIL-NPF obrazac)

Temeljna financijska izvješća za 2020.

Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i plana razvoja luka Lučke uprave Šibensko-kninske županije za 2020. godinu.

Program rada i Financijski plan za 2021.

Donacije i sponzorstva u 2020.

ODLUKA O IZBORU I IMENOVANJU RAVNATELJICE LUČKE UPRAVE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA LUČKE UPRAVE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Financijski izvještaji s izvješćem neovisnog revizora za 2019. godinu

Financijski izvještaji s izvješćem neovisnog revizora za 2018. godinu

Financijski izvještaji s izvješćem neovisnog revizora za 2017. godinu

Financijski izvještaji s izvješćem neovisnog revizora za 2016. godinu

Financijski izvještaji s izvješćem neovisnog revizora za 2015. godinu

Financijski plan za 2016. godinu

Godišnji program rada i razvoja luka Lučke uprave Šibensko-kninske županije za 2015. godinu

Temeljna financijska izvješća za 2014. godinu