Raslina

informacije o luci

Luka je smještena u sjeverozapadnom dijelu Prokljanskog jezera. Raspolaže betonsko – kamenim pristanišnim gatom s valobranom dužine 60 m. U produžetku betonsko – kamenog pristanišnog gata izgrađena je betonska obala za privez brodova dužine 140 m. Za  vrijeme jakog juga ne preporučuje se boraviti na vezu. Za vrijeme bure uvalu treba napustiti.

ORIJENTACIJA:

Kapela Sv. Mihovil jugoistočno od luke i svjetlo na glavi lukobrana – crvena kula.

VREMENSKE PRILIKE:

Izložena je buri i jugu koji stvaraju visoke valove.

MORSKE STRUJE:

Prevladava struja prema jugu brzine do 2,0 čv za jakog dotoka rijeke Krke.

PROMETNE VEZE:

cestovne i morske.

UPOZORENJE:

Prilazeći s juga paziti na hrid Dragačin SE od rta Sv. Mihovil, označena je betonskom četvrtastom zidanom oznakom obojenom crno-žutim pojasom i znakom na vrhu – dva crna stošca jedan iznad drugoga bazom prema bazi (kardinalna E). Hrid je u potamnjenom sektoru svijetla u luci Raslina i u crvenom sektoru svijetla na zapadnom rtu uvale Margaretuša.

NAZIV PRISTANIŠTALUKA RASLINA
Geografska visina (λ)43° 48,4' N
Geografska širina (φ)15° 51,3' E
Površina pristaništa (m2)150 m2
Površina akvatorija (km2)0,0021
Duljina operativne obale (m)60
Dubina (m)0,9 – 3,0
Kapacitet u brodovima od 15 m2
Benzinska crpkaNE
Suhi dokNE
Remontno brodogradilišteNE
Dizalica za brodoveNE
Broj vezova10
Oprema vezovaStruja; voda iz vodovoda; prodavaonica
Kategorija lučiceII
SvjetionikC Bl. 3s, 3m, 3M, crveno
Karte100-21, Plan 518