Lučka uprava Šibensko-kninske županije priprema dokumentaciju za realizaciju projekata u nekoliko luka s tim da dio projekata namjeravaju aplicirati na natječaj u okviru programa Konkurentnost i kohezija EU, koji bi trebao biti otvoren u listopadu.

– Osnovne zadaće Lučke uprave su briga o lučkoj podgradnji i njezinom održavanju, osiguravanje nesmetanog obavljanja lučkog prometa i komunalnih vezova, čiji smo broj u ovoj godini povećali za 250 na područjima Bilica, Jezera i Murtera. Sve svoje projekte usmjeravamo u rekonstrukciju i izgradnju novih dijelova luka – kaže Jadranka Fržop, ravnateljica Lučke uprave Šibensko-kninske županije.

Dok se primiču kraju radovi na Kapriju, u Bilicama i Skradinu, u Lučkoj upravi ŠKŽ nekoliko je projekata pred dobivanjem uporabne dozvole ili ugovaranjem izvođača, a intenzivno se pripremaju projekti koji bi mogli biti sufinancirani europskim novcem.

– U luci Murter-Butina u pripremi je izrada izvedbene projektne dokumentacije za zahvat rekonstrukcije luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Murter, koja se odnosi na dogradnju glave postojećeg gata, gradnju spojnog mosta te vanjskog pristanišnog gata. Vrijednost ugovorene izrade cijele projektne dokumentacije od idejnog do izvedbenog projekta je 154.000 eura uz sufinanciranje županije. Također u luci Murter-Butina i lučkom bazenu Jersani u tijeku je izrada idejne projektne dokumentacije uređenja sjeverozapadnog dijela luke, a projekt se sastoji od uređenja kopnenog i morskog dijela luke Jersani s povećanjem broja komunalnih vezova te sidrišta u uvali Murter-Hramina. Ugovorena vrijednost izrade projektne dokumentacije je 26.875,00 eura uz sufinanciranje županije – navodi Fržop.

U luci Pirovac u tijeku je izrada dokumentacije glavnog projekta, geomehanike i izvedbenog projekta za projekt I. i IV. faze koji se odnosi na postavu plutajućih gatova uz instalaciju vodovoda i električne mreže i za projekt faze II. I III. gradnje građevinskih objekata i uređenja zaobalnih površina s instalacijama vodovoda i odvodnje i električne mreže. Ugovorena vrijednost projekta za izradu navedene dokumentacije iznosi 48.750 eura.

I u samom Šibeniku Lučka uprava ŠKŽ priprema projekte za ribarsku luku u uvali sv. Petar, ali se radi i na projektu Doca.

– Za uvalu sv. Petar izradit ćemo dokumentaciju za ribarski dio luke za idejno rješenje, geodetsku i hidrografsku podlogu. Idejno rješenje će, potom, biti podloga za izradu izmjene prostornog plana Grada Šibenika, a sve u svrhu izgradnje ribarskog dijela luke sv. Petar koji će koristiti 11 registriranih ribara s izgrađenom potrebnom infrastrukturom. Također u tijeku je izrada idejnog arhitektonskog rješenja uređenja parternih (javnih) površina unutar obuhvata Projekta proširenja i uređenja obalnog pojasa Dolac u luci Šibenik – najavljuje Jadranka Fržop.

U međuvremenu Lučka uprava ŠKŽ, koja upravlja s 25 luka i 50 lučkih bazena, pri završetku je realizacije više projekata lučke infrastrukture.

– Takav projekt, koji upravo završavamo, je izgradnja trajektnog pristana u luci Kaprije vrijedna 24 milijuna kuna, financiran bespovratnim sredstvima EU za koji je ishodovana uporabna dozvola. Planiranim zahvatom izmješten je postojeći pristan koji se nalazi u centru mjesta, u zoni plitkog mora na rubno područje Kaprija, u zonu veće dubine mora, a time će se omogućiti korištenje trajekata sa većim gazom i boljim maritimnim sposobnostima i na taj način poboljšati kvaliteta linijskog prijevoza i povećati sigurnost plovidbe te omogućiti bolja povezanost između kopna i otoka, naročito Kaprija i Žirja – naglašava ravnateljica Fržop.

Pri završetku je i projekt u luci Bilice u uvali Stubalj za koji će se uskoro predati zahtjev za uporabnu dozvolu. Projektom uređenja uvale Stubalj realizirana su dva dijela buduće luke Stubalj: pristan za plovila javnog prometa, koji ujedno služi i kao zaštita luke od nepovoljnih vjetrova te komunalni dio luke. Investicija je vrijedna više od 950 tisuća eura, a sufinancirana je od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Šibensko-kninske županije i Lučke uprave Šibensko-kninske županije.

– Prva faza projekta u luci Prvić Šepurine čeka uporabnu dozvolu, a ugovorena vrijednost radova iznosila je oko 960.000 eura. Projektom je obuhvaćeno uređenje lučkog bazena, izgrađen je novi gat i postavljene odgovarajuće hidro i elektro instalacije, a za drugu fazu gradnje pripremljena je sva potrebna dokumentacija. Nabava radova za projekt u luci Tribunj, koji se odnose na rekonstrukciju donje rive u vidu širenja postojeće obale u more – obalna šetnica i parternog uređenja postojeće obalne površine, objavljena je na javno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Planirani početak radova je u listopadu, a rok dovršetka radova je osam mjeseci. Za 2023. godinu Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture će sufinancirati radove u vrijednosti 200.000 eura – nastavlja Fržop dugi niz projekata u različitim fazama realizacije.

U fazi ugovaranja s izvođačem su radovi vezani za uređenje obale u Rogoznici u zajedničkom financiranju Općine Rogoznica i Lučke uprave Šibensko-kninske županije. Vrijednost radova iznosi oko 2,4 milijuna eura uz sufinanciranje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Radovi na izgradnji dijela luke Skradin, u lučkom bazenu Mala Jaruga počeli su u prosincu 2022. te bi trebali biti završeni u srpnju ove godine. Izgradnjom tog dijela luke osigurati će se 37 novih komunalnih vezova za brodove veličine do 6 metara. Ugovorena vrijednost radova je 663.268,58 eura, uz sufinanciranje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Županije. Također, u luci Skradin ugovoreni su radovi na rekonstrukciji električne mreže i povećanje snage na 450 kW te izgradnja potrebne infrastrukture u vidu nove trafostanice i potrebne opreme u vrijednosti 85.000 eura uz sufinanciranje Županije.

U luci Jezera završeni su radovi na sanaciji oštećenja obalnog područja u duljini od 20 metara ukupne vrijednost ugovorenih radova 81.064,75 eura uz sufinanciranje županije i Općine Tisno.