Šibensko-kninski župan dr. sc. Marko Jelić i ravnateljica Lučke uprave Šibensko-kninske županije Jadranka Fržop potpisali su tri Ugovora o raspodjeli sredstava županijskog proračuna za financiranje izgradnje lučke infrastrukture na području Šibensko-kninske županije, ukupne vrijednosti 1.950.000,00 kuna.

„U ovoj godini smo za infrastrukturu o kojoj se brine Županijska lučka uprava osigurali 5,2 milijuna kuna, a danas ćemo potpisati ugovore u vrijednosti 1.950.000,00 kuna. Od ukupnog iznosa sredstava, 1.300.000,00 kuna namijenjeno za sufinaciranje radova na izgradnji luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Stubalj, Općina Bilice pristanišni gat za javni promet s platoom; 450.000,00 kuna za sufinanciranjue kupoprodaje i postavljanje dva pontona u luci Jezera te 200.000,00 kuna za sufinanciranje projektne dokumentacije uređenja dijela obale u Luci Rogoznica. Osim toga, za izvanlučka područja do sada smo osigurali 4,5 milijuna kuna, koje smo raspodijelili na 10 primorskih jedinica lokalne samouprave. Taj iznos za vanlučka područja je ukupno dva i pol puta veći od onoga što je ikada do sad dodijeljeno tijekom jedne godine, a od ukupno dodijeljenih sredstava sada smo na gotovo 70 posto sredstava dodijeljenih kroz sve prethodne godine.“, kazao je župan Šibensko-kninske županije dr. sc. Marko Jelić.

Ravnateljica Lučke uprave Šibensko-kninske županije Jadranka Fržop pobliže je objasnila na što će biti utrošena sredstva osigurana danas potpisanim ugovorima.

„Uređenje dijela obale u Luci Rogoznica zajednički je projekt Lučke uprave Šibensko-kninske županije i Općine Rogoznica. Lučka uprava uređuje obalni, lučki dio, a Općina Rogoznica uređuje zaobalni dio, odnosno cestu, zelene površine i pješačke površine. U okviru Obuhvata 3 izgradit će se otprilike 190 m novog obalnog zida, čime će se zaokružiti rekonstrukcija obale u Rogoznici, te urediti još komunalnih vezova unutar luke za unutrašnji promet Rogoznica. Ukupna vrijednost ovog projekta procjenjuje se na 20 milijuna kuna, a Županija nam s ovih 200.000,00 sufinancira izradu projektne dokumentacije.

U Luci Jezera, na lokaciji budućeg privezišta (pontona) predviđa se postavljanje pomorske građevine u svrhu priveza polovila i osiguranja sigurnijeg prilaza korisnika. Predviđeno je postavljanje pontonskih gatova, a postavljanjem pontonskih elemenata osigurat će se prostor za siguran privez 16 plovila dužine do osam metara. Na taj način uvest ćemo red u ovoj luci.

U akvatoriju uvale Stubalj planirana je realizacija morske luke za javni promet od lokalnog značaja, što obuhvaća izgradnju pristana za plovila javnog prometa te vezove plovila u tranzitu i vezove plovila domicilnog stanovništva. Projekt će se izvoditi u više faza, trenutno je u tijeku izvedba pristana za plovila javnog prometa, koji ujedno služi i kao zaštita buduće luke od nepovoljnih vjetrova. Predviđene su odgovarajuće instalacije za opskrbu korisnika luke pitkom vodom kao i odgovarajuće hidrantske instalacije. Također, predviđa se ugradnja odgovarajuće elektrotehničke instalacije rasvjete te elektrotehničke instalacije za opskrbu plovila električnom energijom.“, objasnila je ravnateljica Lučke uprave Šibensko-kninske županije Jadranka Fržop te zahvalila županu na podršci i razumijevanju za potrebe ulaganja u lučku i izvanlučku infrastrukturu.

Potpisivanju ugovora nazočila je i službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj Martina Rak, a sredstva za financiranje izgradnje lučke infrastrukture na području Šibensko-kninske županije osigurana su izmjenama i dopunama Proračuna Šibensko-kninske županije za 2022. godinu usvojenima na 12. sjednici Županijske skupštine.