WYSIWYG Web Builder

Novosti
Korisni linkovi
Projekti - ISTEN

ISTEN - Integrated and Sustainable Transport in Efficient Network

OPĆI PODACI O PROJEKTU

Lučka uprava Šibensko-kninske županije projektni je partner na europskom projektu
Integriranog i održivog intermodalnog teretnog prijevoza “ISTEN - Integrated and
Sustainable Transport in Efficient Network”.

Projekt ISTEN financiran je Jadransko-jonskim transnacionalnim programom suradnje
te je najbolje ocijenjeni projekt prioritetne osi 3 „Povezane regije“ programa Adriatic-
Ionian (ADRION) Transnational Cooperation Programme, koji obuhvaća područje sedam
partnerskih zemalja: Albanije, Hrvatske, Grčke, Italije, Crne Gore, Srbije i Slovenije.

U Reggio Calabriji, 27. veljače 2018. službeno je pokrenut projekt ISTEN - Integrated
and Sustainable Transport in Efficient Network. Projekt će biti posvećen aktivnostima
izgradnje kapaciteta za održiv i integrirani razvoj intermodalnog teretnog prometa na
Jadransko-jonskom području. Sastanak koji je obilježio početak projekta održan je 22. i
23. veljače 2018. na Mediteranskom sveučilištu Reggio Calabria, a sam projekt vodit će
Odjel za informiranje, infrastrukturu i održivo energetsko inženjerstvo Sveučilišta.

Projektu je odobren proračun ukupnog iznosa 1.3 milijuna eura, sufinanciranih iz
Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje (ADRION) te će trajati ukupno
24 mjeseca.

Projekt uključuje niz istraživačkih institucija i lokalnih vlasti u području teretnog
prometa. Tako na projektu sudjeluju Institut za promet i logističku zakladu Emilia-
Romagna i Lučka uprava istočnog Jadranskog mora iz Italije, Luka Koper (Slovenija),
Lučka uprava Soluna i CERTH - Centar za istraživanje i tehnologiju Hellas (Grčka),
Regionalno vijeće Durrës, Luka Bar (Crna Gora), Gospodarska komora Srbija i Lučka
uprava Šibenika.

Nadalje, suradnja Bolonjskog terminala u unutrašnjosti, Regije Emilia-Romagna,
Sveučilišta u Beogradu, Lučke uprave Durrës i Prometnog opservatorija jugoistočne
Europe SEETO kao pridruženih partnera cilja osigurati da se rezultatima projekta ISTEN
ostvare što bolji učinak. U tom smislu, projekt je potpunosti namijenjen promicanju
uspostave lokalnih radnih skupina i transnacionalne mreže suradnje koja bi mogla biti
replikabilna i izvan područja projekta.

Regionalna uprava Calabrije i njen Odjel za luke, logistiku i gospodarske aktivnosti
iskazali su zanimanje za planirane aktivnosti i očekivane rezultate projekta ISTEN.

Tijekom drugog dana sastanka, tehnički posjet luci Gioia Tauro pružio je partnerima
mogućnost da se iz prve ruke susretnu s najvećim terminalom pretovara u Italiji i jedan
od glavnih kontejnerskih čvorišta Sredozemnog mora.

Cilj projekta je unaprijediti suradnju na lokalnoj, regionalnoj i transnacionalnoj razini
uzimavši u obzir inovativna rješenja teretnog prijevoza, poboljšati njihovu učinkovitost
i povećati integraciju između luka i unutrašnjih infrastruktura kroz uključivanje
relevantnih dionika. Sljedećih nekoliko tjedana bit će posvećeno identifikaciji
transportnih i regionalnih logističkih operatora, kao i predstavnika lokalnih poslovnih
aktivnosti koji će biti izravno uključeni u projektne aktivnosti.

Projekt ISTEN će analizirati lokalna „uska grla“ u pomorskoj i željezničkoj mreži
povezana s transnacionalnim koridorima i lukama, definirati mjere da bi se poboljšala
pristupačnost željeznice u unutrašnjosti te napraviti smjernice da bi se organizirale
transnacionalne grupe dionika i potaknula mreža djelovanja na ADRION području.

Vodeći partner:

Università Mediterranea di Reggio Calabria - Italija

U projektu ISTEN uključeno je 10 projektnih partnera iz 7 zemalja.

Projektni partneri:

Institute for Transport and Logistics Foundation - Italija
Port Network Authority of the Eastern Adriatic Sea - Italija
Port of Koper, port and logistic system, public limited company - Slovenia
Thessaloniki Port Authority S.A. - Grčka
Centre for Research and Technology Hellas (CERTH) - Grčka
Regional Council of Durres - Albania
Port of Bar Holding Company - Crna Gora
Chamber of Commerce and Industry of Serbia- Srbija
Lučka uprava Šibensko-kninske županije - Hrvatska

Pridruženi partneri:

Interporto Bologna SpA - Italija
Emilia-Romagna Region - General Directorate for Territorial and Environmental safeguard - Italija
University of Belgrade - Faculty of Transport and Traffic Engineering - Srbija
Durres Port Authority, Albanija
South East Europe Transport Observatory (SEETO) - Srbija

Projekt će trajati od 01.12.2017. do 30.11.2019. s ukupnom vrijednošću od 1.3 milijuna
eura, od čega Europska unija sufinancira 85%. Ukupna vrijednost projekta Lučke uprave
Šibensko-kninske županije iznosi 117 300 eura.

1st Kick - off meeting - ISTEN - Integrated and Sustainable Transport in Efficient Network

Reggio Calabrija, Italija, 22. - 23. veljače 2018. godine

Na Sveučilištu Mediterranea u Reggio Calabriji, Italija na dane 22. i 23. veljače 2018.
službeno je održan prvi kick-off meeting ISTEN projekta - “Integrated and Sustainable
Transport in Efficient Network” (prvi sastanak svih partnera u projektu) koji je financiran
u sklopu Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020 programa.

Na sastanku su uz Sveučilište Mediterranea u Reggio Calabriji (Italija) kao vodećeg
partnera projekta ISTEN sudjelovali i predstavnici Lučke uprava Šibensko-kninske
županije koji su partneri na projektu.

Tijekom kick - off sastanka projektni partneri su službeno pokrenuli provedbu
projektnih aktivnosti i raspravljali o postupcima i aktivnostima koje će se provoditi u
predstojećem vremenu, a koje će se odnositi na projektne aktivnosti uspostave
strategija, transnacionalne mreže suradnje i zajedničkog akcijskog plana u svrhu
unapređenja intermodalne povezanosti luka (s posebnim naglaskom na željeznicu) sa
zaleđem te time unaprijedi luke ADRION programa kao strateška čvorišta za čitavo
područje ADRIONa.

Napredak i rezultate ISTEN projekta možete pratiti putem socijalnih medija:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/isten-project-41bba915a
Twitter: https://twitter.com/ISTEN_Project

Više informacija o Interreg ADRION programu možete pronaći na mrežnim stranicama:

http://www.adrioninterreg.eu
© Lučka uprava Šibensko-kninske županije, 2014. • E-mail: info@luskz.hr
Isten-01 Isten-02 Isten-03