WYSIWYG Web Builder


Novosti
Korisni linkovi
O nama
© Lučka uprava Šibensko-kninske županije, 2014. • E-mail: info@luskz.hr

Lučka uprava Šibensko - kninske županije osnovana je 15. srpnja 1997. godine radi
upravljanja, gradnje i korištenja Gradske luke Šibenik i drugih luka otvorenih za javni
promet na lučkom području Šibensko - kninske županije.

Djelatnosti lučke uprave su:

1. briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje
predstavlja lučko područje,

2. gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke
uprave,

3. stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja
(lučke podgradnje i nadgradnje),

4. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko - tehnološkog
jedinstva i sigurnost plovidbe,

5. osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes
drugih gospodarskih subjekata,

6. usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost
na lučkom području,

7. donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području
sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,

8. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.