Naziv pristaništa:
Geografska visina (λ):
Geografska širina (φ):
Površina pristaništa (m2):
Površina akvatorija (km2):
Duljina operativne obale (m):
Dubina (m):
Kapacitet u brodovima od 15 m:
Benzinska crpka:
Suhi dok:
Remontno brodogradilište:
Dizalica za brodove:
Broj vezova:
Oprema vezova:

Kategorija lučice:
Svjetionik:
Karte:
Luka Primošten
43° 35,1' N
15° 55,8' E

0,00745
220
1,5-6

NE
NE
NE
NE
30
struja, voda, wi-fi,
video nadzor
1.
C Bl 5s 8m 3M, crveno
100-21; MK-15
Natrag na popis luka
WYSIWYG Web Builder


Novosti
Korisni linkovi
Luka Primošten
© Lučka uprava Šibensko-kninske županije, 2014. • E-mail: info@luskz.hr

Informacije o luci

Stari porat raspolaže sa betonsko kamenim pristanišnim gatom sa valobranom 75,00m, te u
produžetku istog betononskom obalom za privez čamaca dužine 70,00 m. Na glavi
pristanišnog gata sa valobranom postavljeno je lučko svjetlo na električni pogon (C Bl 5s
8m 3M).

Stara riva - gat s valobranom (82 m) - privez glisera, jahti i izletničkih brodova.
Stara riva - operativna obala (73 m) - privez ribarskih brodica , manjih jahti i glisera.
Nova riva - "JUG" (75m) - privez trajekata i ostalih brodova za prevoz putnika i tereta te
privez ribarskih brodova i jahti. U periodu od 15. lipnja - 15. rujna osigurati dio operativne
obale (cca 30 m) koji će koristiti ribarski brodovi samo u svrhu ukrcaja / iskrcaja ili
pretovara ribe.
Nova riva - "ISTOK" i "ZAPAD (po 30 m) - privez glisera, jahti i manjih ribarskih brodica

ORIJENTACIJA: visoki zvonik i crkva među kućama na uzvisini brežuljka; svjetlo na rtu
Kremik - bijela kula; svjetlo na glavi lukobrana - crvena četverokutna kula sa stupom i
galerijom; zgrade hotelskog naselja na E obali uvale; svjetlo na glavi pristana u uvali
Vojske - crvena kula na postolju

VREMENSKE PRILIKE: izložena je vjetrovima s mora; brodovi privezani unutar lukobrana
zaštićeni su od vjetrova i valova.

MORSKE STRUJE: prevladavaju struje morskih mijena brzine do 0.5 čv. Olujni vjetrovi
mogu povećati brzinu struje do 1.0 čv.

SIDRIŠTE: u sredini uvale ili u uvalici Vojske; pješčano dno drži dobro. Postavljene su 23
plutače za sidrenje.

VEZ: bočno uz lukobran ili četverovez u luci; u uvalici Vojske na ozidanu obalu.

USLUGE I OPSKRBA: voda iz hidranata, el. energija iz priključka na lukobranu; pošta,
ljekarna, ambulanta, nekoliko hotela i ugostiteljskih objekata, privatnih pansiona i
prodavaonica.

UPRAVNI ORGANI: lučka ispostava; sezonski međunarodni pomorski prijelaz; policija.

PROMETNE VEZE: cestovne.
Kontakt osoba u luci:
Tome Perkov
+385 (0)91 7957620
Primošten Primošten Primošten Primošten
Plan luke
Pozicija luke
Plan luke Primošten