WYSIWYG Web Builder


Novosti
Korisni linkovi
Kontakti
© Lučka uprava Šibensko-kninske županije, 2014. • E-mail: info@luskz.hr

  Lučka uprava Šibensko-kninske županije
  Adresa:
  Telefon:
  Fax:
  E-mail:
  Oib:
  Matični broj:
  Žiro račun:
  Draga 14, 22000 Šibenik, Hrvatska
  +385 22 219852
  +385 22 219863
  16023498983
  01322842
  2411006-1100003530
  Ured ravnatelja
  Ravnatelj:
  Željko Dulibić, dipl. oec.
  Telefon:
  E-mail:
  +385 22 219852
  Tajnica:
  Nikolina Aras
  Telefon:
  E-mail:
  +385 22 219852
  Operativno sigurnosni odjel
  Rukovoditelj:
  Nebojša Makarin
  Telefon:
  E-mail:
  +385 22 219852
  Koordinator:
  Ivan Filipi
  Telefon:
  E-mail:
  +385 22 219852
  Nadzorni operater:
  Dražen Antić
  Telefon:
  E-mail:
  +385 22 219852
  Financije i računovodstvo
  Rukovoditelj:
  Miranda Rajković
  Telefon:
  E-mail:
  +385 22 219862
  Knjigovođa:
  Dejan Ninić
  Telefon:
  E-mail:
  +385 22 219852