WYSIWYG Web Builder


Novosti
Korisni linkovi
Javna nabava
© Lučka uprava Šibensko-kninske županije, 2014. • E-mail: info@luskz.hr

2018. godina:

Plan nabave za 2018. godinu

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2017. godini


2017. godina:

Izvješće o prethodnom savjetovanju - pontoni

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2016. godini

Vrnaža - sjeverni dio - prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Izvješće o prethodnom savjetovanju

Dokumentacija za nadmetanje - Vrnaža

Vrnaža - prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Plan nabave za 2017. godinu


2016. godina:

Obavijest o prikupljanju ponuda

Dokumentacija za nadmetanje

Plan nabave za 2016. godinu

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2015. godini


2015. godina:

Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2015. godinu

Izmjena dokumentacije za obavljanje javnih usluga iz dodatka IIB

Obavijest o prikupljanju ponuda

Dokumentacija za nadmetanje

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014. godini


2014. godina:

Obavijest o prikupljanju ponuda

Dokumentacija za nadmetanje

Plan nabave za 2014. godinu

Pregled sklopljenih ugovora u 2013. godini

Pregled sklopljenih ugovora u 2012. godini
OBAVIJEST

I. Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Lučka uprava Šibensko-kninske županije
kao naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi.

II. Sukladno zakonskoj obvezi, ova obavijest se objavljuje na internetskim stranicama
javnog naručitelja.

Ravnatelj: Željko Dulibić, dipl.oec.