WYSIWYG Web Builder


Novosti
Korisni linkovi
Javna nabava
© Lučka uprava Šibensko-kninske županije, 2014. • E-mail: info@luskz.hr

2019. godina:

Tehnička dokumentacija - pristan u luci Kaprije

Plan nabave za 2019. godinu

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2018. godini


2018. godina:

Plan nabave za 2018. godinu

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2017. godini


2017. godina:

Izvješće o prethodnom savjetovanju - pontoni

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2016. godini

Vrnaža - sjeverni dio - prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Izvješće o prethodnom savjetovanju

Dokumentacija za nadmetanje - Vrnaža

Vrnaža - prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Plan nabave za 2017. godinu


2016. godina:

Obavijest o prikupljanju ponuda

Dokumentacija za nadmetanje

Plan nabave za 2016. godinu

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2015. godini


2015. godina:

Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2015. godinu

Izmjena dokumentacije za obavljanje javnih usluga iz dodatka IIB

Obavijest o prikupljanju ponuda

Dokumentacija za nadmetanje

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014. godini


2014. godina:

Obavijest o prikupljanju ponuda

Dokumentacija za nadmetanje

Plan nabave za 2014. godinu

Pregled sklopljenih ugovora u 2013. godini

Pregled sklopljenih ugovora u 2012. godini
Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Članak 80. Zakona o javnoj nabavi - sprječavanje sukoba interesa

Sukladno Članku 80. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", 120/16) Lučka uprava
Šibensko-kninske županije objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je
predstavnik iz Članka 76., Stavka 2., Točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u
sukobu interesa.